Zonnebank zonnestudio

Dwangreintegratie . nl

Post 1: Ontstaan in 2014: Dwangreintegratie door werkgevers

'Een erg alarmerend verschijnsel - 'dwangreintegratie' door werkgevers.

Het niveau bedrijfsarts is vaak om te huilen...niet alleen leest men al decennia geen vakliteratuur meer, maar het bestaan van ziektes wordt ontkend - ziektes die breeduit in ICD-10 staan of Google Scholar of Microsoft Research

De huidige bedrijfsarts voldoet niet meer.

'Hij' is opgeleid om gebroken benen te leren herkennen, van psychische zaken heeft hij geen verstand - daarvoor heeft die niet 'geneeskunde' gekozen, ooit.

Toch is HIJ degene die beslist of iemand weer 'aan het werk moet'.

Wat het nog erger maakt is dat de arbeidsmarktsituatie voor bedrijfsartsen zo slecht is, dat 'hij' moet toegeven aan omkoping door de werkgever.

De werkgever houdt de bedrijfsarts 'in contract' (rechtstreeks, of via een verzuimorganisatie als ArboXXX of ArboYYY of ArboTriple) - als hij zijn oprechte mening zou uiten in de trant van 'Marie is overspannen - heel erg, 2 maanden absolute rust is noodzakelijk'

dan hoeft hij volgende maand of volgend jaar niet meer terug te komen.

De bedrijfsarts is dus puur de 'liegende pion' of 'liegende zetbaas' van P en O geworden.

P en O wil graag z.s.m. een medewerker weer meer uren laten maken, JUIST in de oude ziekmakende situatie, zodat de medewerker

a) of zelf acuut opstapt uit wanhoop (zonder uitkeringsrechten, zonder hersteltraject)

of

b) akkoord gaat me de eerste beste vaststellingsovereenkomst, ook al is de kans op WW na een vaststellingsovereenkomst gering (tip: leg VOOR het tekenen de concept vaststellingovereenkomst voor aan het UWV!)

Sommige werkgevers zijn zo overtuigd van het niet-assertief zijn van de medewerker, dat zij b), een vaststellingsovereenkomst weigeren, en 'dwangreintegratie toepassen'.

'In plaats van op je eigen afdeling meld je je morgen om 8 uur bij produktie, wat je ervan vindt kan ons niet schelen, weigering betekent ontslag op staande voet'.

Hier wordt een overspannen Marie pas echt gek van.....

...en je hebt als werkgever snel je zin
a) of een ontslag op staande voet
b) of Marie gebruikt zulke woorden dat je direct op 'conflict' en 'verstoorde arbeidsverhoudingen' kunt aansturen als werkgever.

De werkgever kan er ook nog een 'mediator' bij doen voor de schijnheiligheid - dan kan de werkgever straks voor de rechter zeggen dat die 'er alles aan gedaan heeft'. Natuurlijk is de werkgever die een mediator in zet, niet uit op een 'LIJMEN', maar het uithoren van de medewerker, en het verder aanwakkeren van een conflict , waarna 'ontslag om gewichtige redenen' mogelijk is.

Ethisch fijn volkje, nietwaar, die werkgevers?

Dit gedrag is in 2014 alleen nog maar erger geworden, werkgevers zijn erg bang voor Bezava, en tot 10 jaar opdraaien voor kosten van een zieke.

Dus wat de meesten na ziekwording meteen proberen: medewerker zo gek  mogelijk maken en conflict uitlokken, om snel te kunnen ontslaan....vooral niet 2 jaar ziektewet afwachten, en vooral niet 'ziek uit dienst'.

Overigens kunnen werknemers binnen 28 dagen na uitdiensttreding zich alsnog ziekmelden bij het UWV.

'Alle' bedrijfsartsen zijn dus q.q. omgekocht, door het beloningssysteem, en huisartsen durven nooit 'gedwongen vrij wegens ziekte' of 'AO'= 'arbeidsongeschikt/ziek' op te schrijven, omdat ze dan tegen een andere arts indruisen.

En werknemers hebben nooit gespaard om een advocaat te betalen....waar het op uit draait is dat je een kort geding aan moet durven dat je ca. 4000 euro kost, en die je nooit meer terug krijgt.

Een rechtsbijstand gaat voor een premie van 200 per jaar nooit 4000 aan een kort geding voor je uitgeven.

Een onafhankelijk oordeel inschakelen, van een onafhankelijke bedrijfsarts, om een rapportage te maken kunnen werknemers vaak ook niet, want ze hebben geen 500 euro gespaard.

Bovendien is de kans groot dat de werkgever extra pest dor 'gewoon loon in te houden'.

'Fraai heerschap' die werkgevers in Nederland, anno 2014.

Het is wachten op 1 juli 2015, als dan de bewijslast omkeert en werkgevers moeten BEWIJZEN dat werknemers gezond zijn om te werken.

Het is erg jammer dat alle waarheid en redelijkheid zoek is, en jachtige werkgevers alle recht MISBRUIKEN ten bate van maximaal financieel gunstig ontslag.

Hierdoor worden nog meer mensen als 'oud vuil' behandeld en wordt een steeds groter deel van de mensen arbeidsongeschikt.

Dat wilde men voorkomen met Bezava....maar op korte termijn lijkt Bezava en nog omgekeerder effect te hebben: nog grotere hardheid, die van een 'kamppeul met dwangreintegratie'.

Hier zijn overig goede juristen die er over nagedacht hebben:

http://arbeidsjuridischburo.nl/docs/vertrekmogelijkheden-werknemer-bezava-arbeidsjuridisch-buro-28aug2014.pdf

Ik ben anoniem klokkenluider Jan Klollenluider, bereikbaar op klokkenluider2@outlook.comals u nog meer schrijnende gevallen weet.

Ik ben ook niet van de FNV, ik ben gepensioneerd, maar ik zou wel zeggen: je bent gek als je geen FNV lid wordt of bent. Dit vraagt een collectieve aanpak, de kampbeulen van de dwangreintegratie tieren welig, en de bedrijfsartsen zijn van het niveau 'u hebt 2 armen en 2 benen, dus kunt u werken'.

MP Rutte: dit is pas een schandvlek voor Nederland. Niet de MH17, dat is een schandvlek voor de verkeersleiding, maar deze dwangreintegratie moet u zich WEL aantrekken.