Zonnebank zonnestudio

Dwangreintegratie . nl

Post 2: 28 dagen wraak clausule

'

 

Wat de wetgever wel goed heeft doordacht (bij Bezava, zie http://Bezava.com), lijkt het, is het feit dat een werknemer zich binnen 28 dagen NA uit dienst treding alsnog ziek kan melden.

Ten laste van de afgelopen werkgever.

Dat kan die doen 'omdat het echt' is, maar ook als 'wraak' omdat die niet goed behandeld is (!)

Uitgaande van 'echtheid': bereid je dan als werknemer wel voor op de mogelijke vraag van het UWV: 'Bij het tekenen van de vaststellingsovereenkomst was je niet ziek, maar na uitdiensttreding wel, hoe komt dat, wilden jullie wet Poortwachter soms vermijden?'

#dwangreintegratie
#28dagenwraak
#28dagenwraakclausule